Misboekje Eucharistische viering.      🖨Print 
 
Priester:
Opening dienst met Kruisteken.                                                   
 
 
Verwelkoming door Bruidspaar
 
 
Vergevingsmoment

Priester:


Een stap naar de toekomst brengt vaak een blik naar het verleden met zich mee.
En hierin gaven we niet altijd steun aan onze medemens, lieten we helaas troostende woorden ongezegd en hulpvaardige daden ongedaan.

Maar hoe donker wij het soms ook maken, wat wij ook verkeerd doen, God zorgt ervoor dat uitgedoofde kaarsen weer gaan branden. Hij roept ons op om zelf een vuur te zijn voor de anderen. Laten wij zijn uitnodiging overwegen en vergiffenis vragen en schenken voor al die keren dat wij Zijn Vuur kwijt raakten.

 

Lezer
Wacht niet tot morgen,
om wie ontmoedigd is de hand te reiken,
want jij kunt nieuwe horizonten openen en een houvast zijn.

Wacht niet tot morgen,
om wie het uitstekend doet van harte te feliciteren,
want jouw aanmoediging mist hij wellicht om in zichzelf te geloven.

Wacht niet tot morgen,
om de mens te danken die onnoembaar veel voor jou betekent,
want op dit woord wacht hij wellicht tevergeefs.

Wacht niet tot morgen,
om elk misverstand uit te praten en mekaar weer te verstaan,
want uitstel kan de barst te groot maken om die nog te herstellen.

Wacht niet tot morgen,
maar zet vandaag nog zelf de eerste stap, 
om anderen gelukkig te maken en om nieuwe kansen te scheppen.

Openingsgebed

Priester:  


Heer,
ik hoor je stem in de wind
en je adem geeft leven
aan de hele wereld, luister naar mij.
Ik ben maar klein en zwak.
Ik heb jouw kracht nodig en jouw wijsheid.
Laat me toe dat ik wandel in je schoonheid
en dat mijn ogen gevestigd blijven
op de rode en paarse vlammen van de ondergaande zon.
Geef aan mijn handen
respect voor de dingen
die jij voor mij hebt geschapen,
en geef aan mijn oren
een grotere gevoeligheid
voor de klank van je stem ...

Heer,
zend mij de warmte van je zuidenwind
die me tot rust brengt.
Beur mij op en koester mij
als ik moe ben en kil.
Omhels me zoals de zachte bries
de bladeren van de bomen streelt,
en zoals jij die schenkt aan de hele aarde,
schenk ook aan mij jouw warme adem
die me stimuleert om dichter bij jou te komen
en bij jouw warmte ...

Heer, vervul ons met de warmte van het samenzijn.
En laat de Liefde tussen ............ en ................ een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn om op hun manier van elkaar te blijven houden. Een bron, waaruit zij steeds de nodige kracht kunnen halen om hun liefdesvuur brandend te houden.

Eerste Lezing: De 5 kaarsjes

Lezer
Er waren eens 5 kaarsjes …
Ze wilden op het feest graag goede lichtjes zijn.

Eén kaars viel het tegen altijd in vlam te staan.
Het doofde snel zijn lichtje en is toen weggegaan.

Er waren nog vier kaarsjes, het was een mooi zicht.
Eén dacht ik ben de beste, meteen verdween zijn licht.
Er stonden nog drie kaarsjes, ze branden helder op.
Eén werd er uitgeblazen, hij lette niet goed op.

De beide laatste kaarsjes wat waren ze alleen.
Eén ging van moeheid slapen en toen was er nog maar één.

Het laatste kaarsje dat eenzaam bleef branden dacht:
“als ik mijn lichtje nu eens aan een ander geef”.

Toen heeft dat ene kaarsje het feest nog juist gered.
Want hij heeft alle andere kaarsjes opnieuw in vuur & vlam gezet!

Tussenzang:
 
Evangelie

Priester: Naar Johannes 21, 15-17


Ze kwamen een eind achterop, Jezus en Petrus. Het was een stille avond en fris langs het
meer. Jezus vroeg. “Petrus, je houdt toch van mij? Je vriendschap is niet zomaar een
woord?” “Neen” zei Petrus, “anders zou ik toch niet al die jaren...”
“Dat is waar”, zei Jezus.
En een eind verder. “Je meent het toch, Petrus ?”
“ Waarom zo aandringen?” dacht die.  “Dat weet U wel beter”, zei hij.
En na nog een tijd. “Hou je echt van mij, Petrus?”
Petrus stond stil. Het schokte hem. Die vraag drong tot in het merg. Hij knikte.
Hij veegde met de rug van zijn hand over zijn voorhoofd.
“Dan vertrouw Ik je ze allemaal toe,” zei Jezus, “hen daar, en allen die in mij zullen geloven.
Als je echt van me houdt, dan zal je ook van hen houden.”
God heeft mensen aan mensen toevertrouwd, overal waar zij elkaar liefhebben.

Homilie

Huwelijksondervraging

Priester:
Elkaar trouw beloven doe je niet zomaar even
maar wel met je hele hart en je volle verstand.
Al wie hier vandaag aanwezig is: familie, vrienden, collega’s, buren, kennissen, …         
Iedereen is graag getuige van jullie bewuste, levenslange keuze voor elkaar.
Mag ik daarom, voor dat jullie aan die opdracht beginnen, de volgende vragen stellen:

Zijn jullie uit vrije wil en met volle toestemming van jullie hart naar hier gekomen om te trouwen?

bruid & bruidegom
Ja, dat zijn we.

Priester:
Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen, alle dagen van jullie leven?

bruid & bruidegom
Ja, dat zijn we.

Priester:
Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn Kerk op te voeden?

bruid & bruidegom
Ja, dat zijn we.

Priester:
Mag ik jullie dan nu vragen elkaar de rechterhand te geven, als teken van verbondenheid, en hier jullie trouwbelofte uit te spreken in aanwezigheid van ons allen.
   
Huwelijksbeloftes

Bruid: 
.......... ik wil uw vrouw zijn en beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen
in ziekte en gezondheid, ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven
(of een persoonlijke tekst)
 
Bruidegom:
.......... ik wil uw man zijn en beloof u trouw te blijven in goede en kwade dagen
in ziekte en gezondheid, ik wil u liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven
(of een persoonlijke tekst)

Kerkelijke bevestiging

Priester:
jullie hebben zonet ja gezegd aan elkaar
en wij zijn daar de bevoorrechte getuigen van geweest.
Vanaf nu beschouwt de gemeenschap jullie
als man en vrouw,
met elkaar verstrengeld voor het leven
en aan elkaar in alle vrijheid gegeven.Zegening van de ringen

Priester:

Hoe fijn zit het allemaal in elkaar, hoe heerlijk is het dat de ene mens de hand kan reiken aan de andere. Heerlijker nog, dat deze handen elkaar zo kunnen drukken, dat ze ineens bij elkaar gaan horen, dat deze handen elkaar leiden, koesteren en beschermen.
Dat ze elkaar  warmte en liefde geven, dat ze samen werken en rusten.

Deze handen versieren we vandaag met het teken van hun trouw, het teken van het eindeloos geluk, waarvan het begin een diep mysterie is en waarvan we hopen dat er nooit een eind aan komt.

Heer, geef dat ............. en .................. een leven lang de handen in elkaar kunnen leggen en gelukkig kunnen terugblikken op wat ze samen verwezenlijken.

Bruidegom
Ik geef je deze ring als teken van mijn liefde en trouw
Ik wil van je houden nu en later,
in jaren ontdekken hoe eeuwig deze ringen zijn.

Bruid
Ik geef je deze ring als teken van mijn liefde en trouw
Ik wil van je houden nu en later,
in jaren ontdekken hoe eeuwig deze ringen zijn.

Zegening van de huwelijkskaars

Priester:


Heer,
Zegen deze kaars,
opdat haar vlam een laaiend teken
van de liefde tussen ....................en ................... zou zijn,
opdat haar vuur momenten van kilte zou kunnen verwarmen.
De vlam van deze kaars zal een stille getuige zijn van jullie liefde voor elkaar.
Het is jullie taak om het vuur van jullie liefde brandend te houden.

(Aansteken van de huwelijkskaars)

Lezer:

Deze kaars wil er ook bij zijn, bij jullie huwelijk.
Als een kostbaar kompas op jullie bewuste zoektocht naar geluk.
Als stil en warm signaal, dat jullie herinnert aan het plechtige jawoord van vandaag.

Zij wil het wondere lichtje zijn,
dat in staat is een sprankeltje energie en kracht mee te geven, om de moeilijke momenten en de minder goede dagen te helpen verdrijven.

Als licht is zij verwant aan jullie Liefde:
laat ze nooit uitdoven in alledaagsheid,
vuur ze tijdig aan en koester dit hartverwarmend licht.

Geef deze kaars een plekje thuis, beschut tegen weer en wind, waar ze altijd kranig met rechte wiek kan branden
en jullie kan herinneren aan dit overgelukkig moment.

Ondertekening van het huwelijksregister

Muziek:
 
 
Voorbeden:

Priester:


Jullie aanwezigheid, beste familie en vrienden,
is een teken van liefde en vriendschap voor ........... & ...............
Laten we aan deze genegenheid vorm geven door samen te bidden.
Mogen deze woorden ons tot hulp zijn om een vonk van geloof, hoop en liefde te laten overslaan.

Lezer:

Bidden wij voor .........& .......... dat ze samen een mooie toekomst tegemoet gaan. Dat ze tijd voor elkaar blijven maken en elkaar ook de ruimte geven om zichzelf te zijn.
Dat zij het wonder van de liefde elke dag opnieuw in elkaar mogen ontdekken.
Vandaag meer dan gisteren en morgen meer dan vandaag. Dat zij hun liefde tastbaar maken in duizend kleine dingen van elke dag: een glimlach, een goed woord, een compliment, een verrassing op tafel, een dankbare zoen, een spontane omhelzing.
Dat hun huis een thuis mag worden, waar het goed is om te wonen, met een open deur voor velen en met een warme haard vol geborgenheid en menselijke warmte. Laat de sterke vlam van hun liefde nooit verzwakken of doven zodat zij altijd een lichtje zijn voor elkaar en voor vele mensen. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u verhoor ons Heer.

Lezer:

Bidden wij voor de ouders van ......... & ..........., die hen met warmte en zorg hebben grootgebracht en die hen de vrijheid en de mogelijkheden hebben gegeven om hun eigen weg te gaan. Dat zij deze dag niet beschouwen als een definitief afscheid, maar als beloning voor de liefde en zorg die ze aan hen besteed hebben. Dat zij tesamen met hun broers en zussen deze dag mogen zien als een verruiming en een versterking van hun gezin. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u verhoor ons Heer.

Lezer:

Laten we ook een moment stil maken in ons hart voor hen die dit feest graag wilden meemaken, maar niet meer bij ons aanwezig zijn omdat we ze te vroeg hebben verloren, van wie we hielden en die we missen op deze mooie dag. Laten we dankbaar zijn voor al het goede dat zij ons hebben meegegeven. Dat zij op deze blijde dag in de Geest met ons verenigd zijn als een stille getuige van ons geluk. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u verhoor ons Heer.

Lezer:

Bidden wij voor allen die deze jonge mensen tot hiertoe hebben begeleid en hun met liefde en vriendschap hebben omringd. Voor de vrienden die heel bezorgd en gastvrij zijn en die steeds opnieuw klaar staan om ons moed in te spreken indien nodig.
Voor alle leuke momenten die Els & Kris dankzij hen hebben beleefd en nog zullen beleven. Laat ons bidden.

Allen: Wij bidden u verhoor ons Heer.

Offerande

Gebed over de gaven

Priester:


Vieren is verzamelen rond een groot kampvuur. Verzamelen rond de warmtebron die ons met elkaar verbindt, die ons vervult van een nieuwe gloed.  Je weet dat je iets gemeenschappelijks deelt waaraan je je wilt verwarmen. 

Vieren is inspirerende woorden over je laten komen en ze bevestigen.
Vieren is je laten raken en bezielen, en weten dat wat samen beleefd wordt, vonken kan geven voor lange tijd.
Vieren is bij uitstek aanzitten aan een tafel waar brood en wijn is voor velen, nooit te weinig, voor ieder genoeg.
Vieren is ervaren dat dít doen met velen, het grote vuur kan doen oplaaien.

Groot Dankgebed

Priester:
    De Heer Zal bij U zijn

Allen:    De Heer zal u bewaren
Priester:   Verheft Uw hart   
Allen:   Wij zijn met ons hart bij de Heer
Priester:   Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Allen:   Hij is onze dankbaarheid waardig

Priester:

God onze Vader,
in Uw goedheid hebt Gij de mens gemaakt, geroepen om te bestaan als man en vrouw, tot wederzijdse steun bereid en met elkaar verbonden.
Wij danken U God om het huwelijk waarin Gij twee mensen aan elkaar aanbiedt als een geschenk, om man en vrouw, hemel en aarde, water en vuur te zijn.
Wij danken U om de liefde en de vriendschap die wij thuis ondervinden en aan elkaar kunnen geven. Ook om de vreugde die wij kunnen scheppen, om het voorbeeld dat ons wekt, om de troost die ons sterkt.
Wij danken U omdat vandaag twee mensen hun totale liefde geven aan elkaar. Daarom willen wij dit uitdrukken met deze woorden:

Allen:
Heilig, heilig, heilig de Heer.
De God der Hemelse machten,
vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.
Gezegend  Hij, die komt in de naam des Heren,
Hosanna in den hoge.

Eucharistisch Gebed

Priester:


Wij hebben Je nooit gezien, God,
maar Je bent niet ver,
want mensen komen elkaar steeds weer tegen
en trekken samen op, twee aan twee,
daarvoor willen we je prijzen en danken.

Je hebt geen naam, God,
geen mond, geen voeten,
maar mensen omhelzen elkaar,
ze noemen Je “liefste”
en Je wordt reisgenoot, voeten op onze weg,
hand in de onze gelegd,
arm om ons heen geslagen,
huis en geliefde,
bloeiende boom,
vruchtbare schoot,
stad van de vrede,
genade op genade.

Wij hebben Je nooit gezien, God
maar Je bent niet ver,
want er is maar één weg
en wij komen Je tegen op het kruispunt,
waar mensen elkaar beminnen,
genade zijn voor elkaar
en de wereld dienen.
Daarvoor willen wij Je danken.

Je bent niet ver, God,
want Je geneest en geeft overvloed van leven
overal waar mensen worden gegeven aan mensen.

We hebben Je nooit gezien, God,
maar Je geeft Jezelf aan ons in een medemens,
in een geliefde, in een reisgezel, in Jezus.

Hij is onze medemens geworden, helemaal,
en is ons voorgegaan in leven en in sterven.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel:
toen nam hij het brood
als teken van zijn leven.

Hij brak het en deelde het rond met de woorden:
“Mijn lichaam, mijn leven, voorgoed aan jullie te eten gegeven”.

Toen nam hij de beker  met de wijn en sprak:
“ Drink allen hiervan; mijn bloed, mijn leven, aan jullie te drinken gegeven. God is niet ver, en dit is zijn verbond met de mensen altijd nieuw”.

God,
Laat deze gezindheid van Jezus ons allen bezielen en vooral deze gehuwden, die voortaan wijn en brood willen zijn voor elkaar en voor velen, opdat Uw Rijk kome in deze wereld en opdat Uw wil van vrede en gerechtigheid overal geschiede.

Daarom bidden wij voor hen en voor ons allen:

Allen:   Onze Vader
      Die in de hemelen zijt

      Uw naam worde geheiligd
      Uw rijk kome
      Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
      Geef ons heden ons dagelijks brood
      en vergeef ons onze schulden
      zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaars
      en breng ons niet in beproeving.
      Maar verlos ons van het kwade
      Amen


Huwelijkszegen
   


Vredeswens

Priester:


........... & ...............
Ik wens jullie graag een vredevol leven toe
in alle betekenissen die dat woord heeft.
Geef die wens door aan je ouders, je familie, je vrienden,
zodat jullie vredeswens zich als een lopend vuurtje verspreidt.
De vrede van de Heer zij altijd met U

Allen:
En met Uw Geest

Communie

Priester
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie dan het Lam Gods,
onze reisgezel op onze levenstocht,
die alle zonden van de wereld wegneemt.

Allen:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

Priester:   

ontvang dit Brood en deel het met elkaar.
Neem ook deze beker aan en geef hem aan elkaar te drinken.

In Zijn naam nodig ik ook u allen uit
tot de maaltijd van de Heer.

Muziek
 
 
Bezinningstekst

Lezer:


Herinner je het nog?
Binnenkomen uit de ijzige kou en als een mot aangetrokken worden door het licht van het vuur.
Met je rug naar het vuur gekeerd, aftasten hoe dicht je kunt.
Je trui voelen opwarmen en het weefsel voelen branden op je huid.
Je handen dicht op elkaar, wrijvend, verlangend naar  meer …

Herinner je het nog?
Het kampvuur op de weide. Hout sprokkelen, stapelen en het vuur proberen aan te steken met kranten,
lucifers, aanmaakblokjes, ….
Zou het aanwakkeren? Moeten we nog wat hout toevoegen?
En wij gezellig ingeduffeld in onze warme jas,
genietend van warme kop chocomel of jenever,
doelloos starend naar die knetterend vuurhaard …
 
Herinner je het nog?
De kaarsen op jouw taart,
een wens maken en de kaars hard uitblazen.
Het etentje bij kaarslicht,
gedempte lichten, heerlijk romantisch en alle tijd van de wereld om bij te praten.
Het vuurwerk,
samen genietend van de kleurrijke spetteringen in de lucht.

Herinner je het nog?
   De vurige blik
   Gloedvolle woorden
   Aanstekelijk gezelschap
   …
Herinner je het vuur nog?   
 
Slotgebed

Priester:


Heer,
Als mensen elkaar bevestigen en ja-woorden van liefde spreken, als mensen elkaars geluk en vrijheid koesteren, wordt uw menslievendheid hartverwarmend onder ons zichtbaar.
Wij danken U voor alle liefde, die Gij ooit in mensen hebt ontstoken. Laat haar tot ontplooiing komen in Els en Kris en in ons allen die hun vrienden willen zijn.
Blijf ons allen vervullen met liefde en vrede, opdat wij allen uw warmte uitstralen en dat wij een bron van vreugde mogen zijn voor elkaar.
Geef hen zo vele jaren geluk met elkaar, met hun kinderen en met alle mensen die zij ontmoeten op hun levensweg,
door Christus onze Heer,
Amen.
 
Slotlied.

Zegen en zending

Priester:


Draag de woorden, die hier vandaag weerklonken, blijvend in jullie hart. Want vandaag hebben jullie uitgesproken dat jullie heel jullie leven warmte, licht en vuur voor mekaar willen zijn.
Het zal jullie de kracht geven om dat liefdesvuur nooit te laten doven.
Het zal helpen jullie liefde zo sterk te maken dat ze aanstekelijk werkt.

Want vandaag is een dag om nooit te vergeten en als het even moeilijk gaat, denk dan aan wat jullie hier allemaal hebben meegekregen. 


Mogen jullie hier nu samen vandaan gaan met een rijke voorraad aan Liefde, Hoop, Vertrouwen en Tederheid voor elkaar en voor de mensen om jullie heen.

In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
 
Uittredelied.